Aktualności

Zalety i korzyści z posiadania fundacji rodzinnej w kontekście opodatkowania

Zrozumienie istoty fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna, choć jest jeszcze mało popularna w Polsce, stanowi potężne narzędzie optymalizacji podatkowej dla zamożnych rodzin. Jest to osoba prawna utworzona przez jedną lub więcej osób fizycznych lub prawnych, które zdecydowały się przekazać część swojego majątku na realizację określonych celów. Gotówka, nieruchomości, akcje – to tylko kilka przykładów dobytku, który może być przekazany fundacji rodzinnej.

Należy wspomnieć, że fundacja rodzinna jest to szczególny rodzaj fundacji, gdzie darczyńca ma możliwość opieki nad majątkiem, a także korzystania z określonych korzyści, które rodzi posiadać fundację rodzińną dla rodziny. Dzięki temu, wiele rodzin decyduje się na ten krok, by zabezpieczyć swoje aktywa i zapewnić bezpieczną przyszłość swojej rodzinie, zachowując przy tym optymalne opodatkowanie.

Podatkowe zalety fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna dostarcza wiele korzyści podatkowych, które mogą pomóc rodzinie zaoszczędzić dużo pieniędzy. Podstawową z nich jest możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania. W momencie przekazania majątku do fundacji, wartość tego majątku nie wlicza się do rocznego dochodu darczyńcy. Dzięki temu podstawa do obliczenia podatku dochodowego jest znacznie zredukowana, co przekłada się na niższe zobowiązania podatkowe.

Kolejną korzyścią jest fakt, że dochód fundacji jest wolny od podatku, o ile jest przeznaczony na realizację celów statutowych. To oznacza, że niezależnie od tego, jak wysoki jest dochód fundacji, nie płaci ona podatku dochodowego, o ile jest on wykorzystywany na cele charytatywne, edukacyjne, naukowe czy innego rodzaju, zgodne z ustawą.

Więcej niż tylko korzyści podatkowe

Biorąc pod uwagę aspekt finansowy, fundacja rodzinna może wydawać się atrakcyjna przede wszystkim ze względu na korzyści podatkowe. Jednak to nie jedyne zalety tej formy prawnej. Fundacja rodzinna pozwala bowiem na kontrolę nad majątkiem oraz jego ochronę. Niezależnie od przepisów dotyczących dziedziczenia, darczyńca ma możliwość kierowania majątkiem według własnego uznania, określając w statucie fundacji cel, na jaki mają być wykorzystywane przekazane aktywa.

Co więcej, fundacja rodzinna pełni również kluczową rolę w zabezpieczeniu majątku rodzinnego. Majątek przekazany fundacji jest chroniony przez prawo i nie jest zagrożony w przypadku np. upadłości darczyńcy. Jest to szczególnie istotne w sytuacjach, gdy majątek rodzinny stanowi istotną część życia i bytu członków rodziny. https://www.gwlaw.pl