Biznes

Czym jest złom?

 Złom to rodzaj przetworzonego metalu, który może być ponownie wykorzystany na wiele sposobów. W większości przypadków złom powstaje podczas demontażu maszyn i pojazdów, ale może być również tworzony z innych rodzajów metalu.

Dokładna definicja złomu różni się w zależności od lokalizacji. W niektórych miejscach jest on nazywany „odpadem” lub „materiałem do odzysku”. Jednak na potrzeby tego artykułu, zdefiniujemy złom jako każdy produkt odpadowy wykonany z metali, który może być ponownie wykorzystany do czegoś innego.

Istnieją dwa główne rodzaje złomu: żelazny i nieżelazny. Złom żelazny to każdy materiał wykonany z żelaza lub stali (taki jak części samochodowe). Złom nieżelazny odnosi się do każdego materiału, który nie jest wykonany z tych materiałów (np. aluminium).

Złom jest często sprzedawany do skup złomu, które następnie go przetwarzają i sprzedają do hut metali lub innych odbiorców. Cena złomu może się różnić w zależności od rodzaju metalu, a także od tego, w jaki sposób jest on dostarczany (na przykład czyste żelazo jest wartościowsze niż mieszanka żelaza i innych metali).

Pomimo tego, że złom może być ponownie wykorzystany, nie jest on bez wad. Powoduje on dużo hałasu podczas przetwarzania, a także generuje dużo odpadów. Ponadto, ze względu na to, że złom pochodzi z różnych źródeł, może on zawierać substancje chemiczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Pomimo tych wad, złom nadal może być cennym materiałem i warto go przetwarzać, aby móc go ponownie wykorzystać. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, kiedy surowce naturalne stają się coraz bardziej ograniczone. Ponieważ złom jest już produktem przetworzonym, jest on łatwiejszy do ponownego przetworzenia niż surowce naturalne i może być wykorzystany do wielu różnych celów.