Bez kategorii

Czym są instalacje fotowoltaiczne?

Instalacje fotowoltaiczne nazywane są w skrócie instalacjami PV. Jest to cały zestaw urządzeń, które służą do wytworzenia prądu ze słonecznej energii. Niezależnie od ich rodzaju w skład wchodzą: system montażowy, zabezpieczenie przeciwnapięciowe, inwerter oraz także panele fotowoltaiczne.

Panele słoneczne odpowiadają za przechwytywanie promieni słonecznych oraz wytwarzanie prądu stałego. Prąd z paneli przepływa do inwertera, który to zmienia stały prąd na zmienny, a więc taki, który mamy w gniazdkach. W całości również jest ważne to, aby technicy zabezpieczyli instalację. Elementami najważniejszymi, na które koniecznie musimy zwrócić uwagę to naprawdę wysoka jakość montażowego systemu, na którym zostaną umieszczone panele oraz także system przeciwnapięciowych zabezpieczeń, który ochrania naszą instalację od elektrycznej strony.

Musimy wiedzieć jakie są rodzaje instalacji fotowoltaicznych. Tak naprawdę obecnie instalacje fotowoltaiczne występują w dokładnie trzech wariantach. Jest to wariant niezależny, hybrydowy oraz także wariant niezależny. Najczęściej wybierane są pierwsze dwie.

Głównymi zaletami instalacji sieciowych jest elastyczność, koszt oraz także możliwość korzystania ze źródła tradycyjnego prądu elektrycznego. W takim typie instalacji nie używane są akumulatory, a więc jest on tańszy od pozostałych oraz daje o wiele szybszy zwrot inwestycji. Istnieje również możliwość odsprzedaży nadwyżki energii do sieci po ustalonych cenach przez Urząd Energetyki. Cechy tego typu instalacji sprawiają, że użytkownicy fotowoltaiki wybierając ją najczęściej.

Kolejny rodzaj instalacji to instalacje hybrydowe. Instalacja fotowoltaiczna hybrydowa polega na niczym innym jak na użyciu poza panelami fotowoltaicznymi także innego źródła energii elektrycznej. Najczęściej są to wiatrowe turbiny lub też generatory spalinowe. Instalacja ta również może współpracować z energetyczną siecią. Energia pozyskiwana z paneli może być od razu zużywana, a jeśli nie dojdzie do tego to jest magazynowa i może być później spożytkowana.