Bez kategorii

Karta Polaka

Wojenne zawieruchy, które w pierwsze połowie XX wieku targały ziemiami polskimi, a także późniejszy okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, szczególnie w czasie przed odwilżą, sprawiły, że wielu rodaków znalazło się poza obecnymi granicami Polski. Choć minęły całe pokolenia, a nasi rodacy niekiedy utkwili na naprawdę odległych ziemiach, to pamięć o rodzimym kraju jest wśród nich dalej żywa. Dotyczy to także młodzieży, która choć często nie potrafi już dobrze mówić po polsku, to wciąż pielęgnuje w sercu rodzinne opowieści o utraconej ojczyźnie. To właśnie do takich ludzi skierowana jest Karta Polaka, która pozwala na potwierdzenie przynależności do narodu polskiego.

Dla wielu osób żyjących poza granicami Polski to szansa

I szansy tej nie wolno zmarnować. Karta Polaka stała się możliwa do uzyskania już na skutek uchwały sejmowej z 1999 r., ale choć funkcjonuje już od tak dawna, to wiele osób nadal nie zdecydowało się o nią aplikować, ponieważ przeszkodą są dla nich liczne formalności. To błąd i nie ma się czego obawiać, ponieważ cała sprawa jest do załatwienia zarówno samodzielnie, jak i z pomocą zajmującej się tym firmy pośredniczącej. Jest przyznawana na całe 10 lat, a po ich upływie wystarczy złożenie prostego wniosku, żeby ją przedłużyć.

Do czego właściwie uprawnia Karta Polaka? Przede wszystkim do uzyskania tak zwanej wizy narodowościowej oraz przebywania na terenie Polski bez ograniczeń czasowych, ale to nie jedyne możliwości, jakie daje. Jej posiadacz posiada także darmowy dostęp do szkolnictwa na każdym poziomie, zarówno dla siebie, jak i dla swoich dzieci. Zostanie również objęty ubezpieczeniem zdrowotnym na tej samej zasadzie, co Polacy. Ma także prawo do bezpłatnej nauki języka polskiego.