Biznes

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY – JAKI PROGRAM WYBRAĆ?

Projektowanie architektury to dziedzina, która wymaga bardzo wiele doświadczenia, precyzji oraz pewności. Tworzenie koncepcji dla budynków użytkowych, które w późniejszym czasie będą spełniały funkcje mieszkalne, czy też służyły będą za pomieszczenia biurowe czy gospodarcze obarczone jest bardzo dużą odpowiedzialnością.

Wybór odpowiedniego programu do projektowania w bardzo dużej mierze pozwala uniknąć późniejszych rozczarowań. Możliwość kompleksowej i holistycznej pracy nad projektem przez kilka osób w jednym czasie gwarantuje wprowadzanie zmian na poziomie rzeczywistym. Dzięki temu, że każda z osób zaangażowanych w projekt ma taką możliwość, wyeliminowane zostaje ryzyko popełnienia błędów komunikacyjnych, a także wystąpienie zakłóceń związanych z odmienną percepcją poszczególnych osób.

Kompleksowe podejście do projektowania architektury nie jest oczywiście niczym nowym, jednak w erze tworzenia projektów głównie w 2D możliwość ta została poniekąd zapomniana i niedoceniana. Każdy z wysoce wyspecjalizowanych specjalistów takich jak inżynierowie budownictwa, architekci, logistycy czy konstruktorzy musi bardzo mocno skupić się na wykonywanym przez siebie zadaniu i to nie ulega żadnej wątpliwości. Praca nad projektem musi przebiegać w odpowiednich do tego warunkach, w skupieniu i spokoju. Jednak równolegle z tym procesem musi przebiegać sprawna komunikacja dotycząca projektu, która to przez wiele lat była niewystarczająco doceniana.

Właściwy program do projektowania architektury taki jak np. ArchlineXP spełnia funkcję obrazowego komunikatora, który pozwala prowadzić prace nad projektem we współpracy wszystkich specjalistów. Wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe poprawienie kwestii, które mogłyby zaważyć negatywnie na powodzeniu projektu. Dzięki temu czas realizacji skraca się bardzo znacząco w stosunku do dotychczasowego stylu prowadzenia projektów, a optymalizacja kosztów i możliwość uniknięcia potencjalnych pomyłek na wykonawczym etapie projektu – plasuje się jako jedna z głównych zalet podejścia.