Biznes

OPROGRAMOWANIE DLA INŻYNIERA BUDOWNICTWA

Wybór odpowiedniego oprogramowania przez inżynierów budownictwa pozostaje bardzo często kwestią niedocenianą, na którą nie przeznacza się wystarczająco dużej ilości czasu. Odpowiedni research poprzedzający decyzję konsumencką z pewnością pozwoli uniknąć kilku przykrych rozczarowań, jakie mogą wiązać się ze zbyt pochopną decyzją.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, czy producenci udostępniają użytkownikom dostęp do oprogramowania na zasadzie nabycia licencji wieczystej. W ostatnim czasie coraz częstszą praktyką jest udostępnianie dostępu do oprogramowania jedynie poprzez wykupienie comiesięcznej subskrypcji, Takie rozwiązanie bardzo często generuje zdecydowanie większe koszty niż jednorazowy zakup oprogramowania. Szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy zatrudniają członków zespołów projektowych, a jednocześnie nie posiadają jeszcze wystarczającej płynności związanej z ilością zleceń kwestia ceny powinna być tą kluczową.

Warto zwrócić uwagę również na to, czy producenci udostępniają wersję demo, w ramach której istnieje możliwość sprawdzenia całego przekroju możliwości oprogramowania. Optymalnym okresem w trakcie którego użytkownik będzie miał szansę na poznanie walorów i ewentualnych wad programu jest pełny miesiąc.

Edukacja

Program Prota to oprogramowanie, które posiada liczne rozszerzenia i ulepszenia dedykowane przedstawicielom poszczególnych profesji, a przy tym pozostaje intuicyjne. Producenci zadbali również o użytkowników pod względem zaplecza edukacyjnego. Liczne filmy instruktarzowe, które dostępne są na stronie internetowej mogą być zarówno inspiracją, jak źródłem praktycznej wiedzy, a sama strona, która została zaprojektowana w sposób intuicyjny i przejrzysty stanowi miejsce w sieci, w którym użytkownik oprogramowania może się bardzo wiele dowiedzieć. Pamiętajmy również o tym, że w dziedzinie jaką jest budownictwo czy architektura niezwykle ważny jest bezustanny rozwój, dlatego też powinniśmy posiadać dostęp do bazy szkoleń i kursów, webinarów, a w razie potrzeby móc skorzystać ze wsparcia technicznego ze strony producenta.