Biznes

Analiza statystyczna – etapy pracy nad nią

Przygotowanie analizy statystycznej nie jest proste, tym bardziej dla osoby, która nie ma w tym doświadczenia. Kiedy ludzie najczęściej są stawiani wobec takiej konieczności? Najczęściej wtedy, kiedy piszą prace naukowe zaliczeniowe, których jednym z elementów jest rozdział badawczy, gdzie wyniki badania ma ukazać właśnie analiza statystyczna. Jedni radzą sobie z tym bez problemu, inni miewają kłopoty. Dużo w tej kwestii wynika z tego, czego dotyczyło przeprowadzone badanie, jakie uzyskało się wyniki i jakim sposobem przygotowuje się analizy.

W wielu przypadkach analiza statystyczna jest opracowywana w oparciu o wyniki z kwestionariusza ankiety. To narzędzie badawcze charakteryzuje się tym, że składa się z zestawu pytań, dobranych w określony sposób, których celem jest zbadanie problemu, czy zjawiska. W ankiecie mogą pojawić się pytania otwarte i zamknięte i od tego często zależy to, jak wyglądają ostateczne analizy statystyczne przygotowane na podstawie ankiety. Inaczej wygląda opracowanie wyników badań. Kiedy narzędziem badawczym jest kwestionariusz wywiadu lub arkusz obserwacji. Jeszcze inaczej analiza statystyczna wygląda, kiedy badanie ma zupełnie inny charakter. Wtedy inne są wyniki i w inny sposób się je przedstawia. W wielu przypadkach samo ukazanie wyników badania nie wystarczy. Konieczna jest też konfrontacja z materiałem teoretycznym, jaki na dany temat się zebrało. Dopiero wtedy możemy mówić, że analiza i całe badanie zostało zrobione poprawnie. Pod prezentacją wyników badań musi nastąpić też ich interpretacja.